Dětská jóga

BŘEZNOVÁ JOGA

Březnová lekce jógy byla sestavena pro děti jako seznámení se s novým druhem cvičením. Děti se seznámily s prvky antistresové rozcvičky, kterou jsme si několikrát společně zacvičili.

Antistresová rozcvička: Tato sestava se skládá ze čtyř poloh a představuje účinný  prostředek ke snižování mentálního napětí. Sestava cviků vytváří harmonický celek vzájemně se doplňujících poloh, které vedou k harmonizaci psychiky a zároveň působí i na zdraví tělesné.

V každé pozici bychom měli vydržet několik sekund podle vlastních možností. Následuje krátké uvolnění ve výchozí pozici (leh na zádech, leh na břiše) a opět pozici zopakujeme (2 – 3x). Na závěr sestavy se uvolníme v krátké relaxaci. 

 Potom jsme se si vyprávěli příběh ORANŽOVÁ MANTRA- spokojenost, přátelství. Děti pozorně poslouchaly a pochopily, proč je důležité šířit lásku do celého světa, přírody živé a neživé. Na základě příběhu se děti seznámily s lidskou zlostí, kvůli které postupně usychaly pomerančovníky. Spojitost lásky s živou a neživou přírodou, by pro nás všechny měla být nedílnou součástí lidského života.

V další hodině budeme pokračovat ve cvičení antistresové rozcvičky a děti se seznámí se 3 mantrou.

Vzhledem k tomu, že jsme hodně cvičili, úplně jsme zapomněli na fotodokumentaci. Příště se polepšíme.

Děkuji za pochopení. Další lekce jógy bude ve středu 17.4.219.

Moc se na společné cvičení s dětmi těším Monika