Příspěvek zřizovatele 2017

Rozpočet zřizovatele 2017.

Na jednání zastupitelstva města dne 12.12.2016 byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2017, pod bodem II.,písm.a), příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši 595000,-Kč.