Režim dne

Jak vypadá den ve třídě Koťátka

Koťátka

Třída Koťátka se nachází v přízemí budovy. Ve třídě je zapsáno 23 dětí, třída je heterogenní. Ve třídě děti vzdělávají 2 učitelky a jeden asistent pedagoga.

 • 6:30 – 8:30 – do 7:30 jsou zde děti ze třídy Berušky
  Spontánní hry, které se prolínají celým dnem v závislosti na potřebách, schopnostech a věku dětí. Rozvíjí základní vědomosti, dovednosti a návyky, spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby.
 • 8:30 – 9:00
  Osobní hygiena, ranní svačina.
 • 9:00 – 9:30
  Pokračování vzdělávacích činnosti, které si dítě vybírá z činností nabízených paní učitelkou, nebo si spontánně zvolí vlastní činnost a hru. Učitelka rozvíjí osobnost dítěte po stránce rozumové i pohybové skloubením předem připravených aktivit a předem připravených činností podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Zdravotně preventivní pohybové aktivity – probíhají v průběhu celého dne jak v budově, tak na zahradě mateřské školy (v letních měsících). Pitný režim je dětem nabízen v průběhu celého dne. Děti si nalévají ovocné nápoje nebo vodu s citronem či mátou do svých hrníčků.
 • 9:30
  Osobní hygiena, postupná příprava na pobyt venku.
 • 9:30 – 11:30
  Pobyt venku jako hry na školní zahradě, vycházky, výlety, sportovní činnosti, aktivity se zařazením dopravní tematiky – dopravní hřiště a ekologie.
 • 11:30 – 12:00
  Oběd, hygiena.
 • 12:00 – 14:00
  Relaxace na lehátku – spánek, polední odpočinek s poslechem hudby, pohádek, vyprávění…, klidové aktivity pro nespavé děti . Děti odpočívají dle svých individuálních potřeb.
 • 14:00 – 14:30
  Hygiena, odpolední svačina.
 • 14:15 – 16:00
  Hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi při pěkném počasí pobyt venku.
 • 16:00
  Mateřská škola se uzamyká.

 

Jak vypadá den ve třídě Sluníčka

Třída Sluníčka se nachází v prvním podlaží budovy mateřské školy. Ve třídě je 23 zapsaných dětí. Třída je složena ze třídy a herny. Třída má vlastní jídelnu a oddělené sociální zařízení (chlapci, dívky). Třída je složena převážně z předškolních dětí , je homogenní. Na třídě pracují 2 učitelky a 1 asistent pedagoga.

 • 6:30 – 8:45
  Spontánní hry, které se prolínají celým dnem v závislosti na potřebách, schopnostech a věku dětí. Rozvíjí základní vědomosti, dovednosti a návyky, spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby.
 • 8:45 – 9:15
  Osobní hygiena, ranní svačina.
 • 9:00 – 9:45
  Pokračování ve vzdělávacích činnostech, které si dítě vybírá z činností nabízených paní učitelkou, nebo si spontánně zvolí vlastní činnost a hru. Učitelka rozvíjí osobnost dítěte po stránce rozumové i pohybové skloubením předem připravených aktivit a předem připravených činností podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat.  Zdravotně preventivní pohybové aktivity – probíhají v průběhu celého dne jak v budově, tak na zahradě mateřské školy (v letních měsících).  Pitný režim je dětem nabízen v průběhu celého dne. Děti si nalévají ovocné nápoje, nebo vodu s citronem či mátou do svých hrníčků.
 • 9:45
  Osobní hygiena, postupná příprava na pobyt venku.
 • 9:45 – 11:45
  Pobyt venku-hry na školní zahradě, vycházky, výlety, sportovní činnosti, aktivity se zařazením dopravní tematiky – dopravní hřiště a ekologie.
 • 11:45 – 12:15
  Oběd, hygiena.
 • 12:15 – 14:00
  Relaxace na lehátku – spánek, polední odpočinek s poslechem hudby, pohádek, vyprávění…, klidové aktivity pro nespavé děti (od 13:00 hodin). Děti odpočívají dle svých individuálních potřeb.
 • 14:00 – 14:30
  Hygiena, odpolední svačina.
 • 14:15 – 16:00
  Hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi při pěkném počasí pobyt venku.

 

Jak vypadá den ve třídě Berušky

Třída Berušky se nachází v 2 podlaží. Třída je nově vybudovaná z původního podkroví mateřské školy. Třída se schází do 7,30 ve třídě Koťátka.Ve třídě je 18 dětí nejmladší věkové kategorie. Třída je homogenní. Ve třídě pracují s dětmi 2 učitelky, 1 školní asistent a                1 asistent pedagoga.

 • 6:30 – 8:30
  Spontánní hry se prolínají celým dnem v závislosti na potřebách, schopnostech a věku dětí.  Rozvíjí základní vědomosti, dovednosti a návyky, spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby.
 • 8:30 – 9:00
  Osobní hygiena, ranní svačina.
 • 9:00 – 9:30
  Pokračování ve vzdělávacích činnostech, které si dítě si dítě vybírá z činností nabízených paní učitelkou, nebo si spontánně zvolí vlastní činnost a hru. Učitelka rozvíjí osobnost dítěte po stránce rozumové i pohybové skloubením předem připravených aktivit a předem připravených činností podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat.  Zdravotně preventivní pohybové aktivity – probíhají v průběhu celého dne jak v budově, tak na zahradě mateřské školy (v letních měsících). Pitný režim je dětem nabízen v průběhu celého dne. Děti si nalévají s dopomocí ovocné nápoje nebo vodu  s citronem či mátou   do svých hrníčků.
 • 9:30
  Osobní hygiena, postupná příprava na pobyt venku.
 • 9:30 – 11:30
  Pobyt venku-hry na školní zahradě, vycházky, výlety, sportovní činnosti,aktivity se zařazením dopravní tematiky – dopravní hřiště a ekologie.
 • 11:30 – 12:00
  Oběd, hygiena.
 • 12:00 – 14:00
  Relaxace na lehátku – spánek, polední odpočinek , klidové aktivity pro nespavé děti. Děti odpočívají dle svých individuálních potřeb.Poté se mohou postupně zúčastnit klidových aktivit, tak, aby nerušily spící děti.
 • 14:00 – 14:30
  Hygiena, odpolední svačina.
 • 14:30 – 16:00
  Hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi při pěkném počasí pobyt venku.
 • 16:00
  Mateřská škola se uzamyká.