Školní jídelna

Oznámení o zvýšení ceny stravného od 1.září 2017

Vážení rodiče,

z důvodu každoročního zvyšování cen za potraviny dochází k navýšení ceny stravného:

 

z 34,–Kč na 36,–Kč/den    (strávníci 3-6let)

z 36,–Kč na 38,–Kč/den   (strávníci 7let)

 

Tímto Vás žádáme o navýšení měsíční zálohové částky za stravné o 50,–Kč.

———————————————————————————

Jídelníček

Pitný režim je po celý den k dispozici čaj/sirup, voda, mléko. V průbehu dopoledne nabídka čerstvého ovoce a zeleniny.
Změna jídelníčku vyhrazena.
Informace o druhu mouky (obiloviny) a skořápkových plodů poskytne na vyžádání vedoucí školní jídelny. Osobní schůzka je možná po předchozí domluvě kdykoliv.

 

Kontakty

 

Zásady úhrad poplatků v MŠ pro školní rok 2017 – 2018

Pro odhlašování a přihlašování stravy je využíván internetový portál www.strava.cz. Přihlašovací údaje obdržíte začátkem školního roku.

Dítě má na celý měsíc stravu vždy automaticky přihlášenou.

Rodiče hradí za každé dítě měsíčně tyto poplatky:

 • úplata (měsíční poplatek za provoz MŠ) Kč 400,- (od 1.9.2017 ji nehradí děti, které k 31.8. dosáhly 5 let věku)
 • stravné (měsíční záloha na stravu) Kč 750,- první platba a dále tak, aby konto strávníka nekleslo pod minimální částku Kč 500,-
 • denní sazba (přesnídávka + oběd + svačina) Kč 36,– (3-6let) 38,– (7let)
 • přesnídávka Kč 7,–/8,–
 • oběd Kč 21,–/22,–
 • svačina Kč 8,–/8,–

Záloha na stravné a úplatu se hradí na účet mateřské školy zálohově měsíčně předem do 15. dne v měsíci. Děti, které neplatí úplatu platí pouze zálohu na stravné.

 • Variabilní symbol:
  rodné číslo (nutno dodržet pro správnou identifikaci platby)
 • Účet Mateřské školy u Komerční banky Náchod:
  78 – 8859110217 / 0100

Vyúčtování stravného se provádí dvakrát ročně, vždy k 31. 8. a 28. 2. Přeplatky se vracejí zpět na účet.

Strava v případě nepřítomnosti:

 • Stravu je možné odhlásit, případně znovu přihlásit nejpozději den předem do 13. hodin na www.strava.cz.
 • První den nepřítomnosti má dítě nárok na oběd, kuchařka oběd vydá do čistých jídlonosičů (ne do skleněných nádob) v době od 11.00 do 11.30 hodin.
 • Za další dny neodhlášené stravy v případě nepřítomnosti dítěte ve školce zaplatí rodiče plnou cenu stravného, tj. včetně mzdové a provozní režie, Kč 60,- za den.

Odhlašování je možné nejpozději do 13 hodin předchozího dne.