Školní jídelna

Oznámení o zvýšení ceny stravného od 1. září 2021

Vážení rodiče,

na základě novely vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. se v návaznosti na růst cen potravin valorizují finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.

Z tohoto důvodu dochází ke zvýšení cen stravného:
z Kč 36,– na Kč 38,–/den (strávníci 3-6let)

· přesnídávka 9,–

· oběd 21,–

· svačina 8,–

z Kč 38,– na Kč 40,–/den (strávníci 7let)

· přesnídávka 9,–

· oběd 22,–

· svačina 9,–

Tímto Vás žádáme o navýšení měsíční zálohové částky za stravné o 50,–Kč.

Jídelníček

Pitný režim je po celý den k dispozici čaj/sirup, voda, mléko. V průbehu dopoledne nabídka čerstvého ovoce a zeleniny.
Změna jídelníčku vyhrazena.
Informace o druhu mouky (obiloviny) a skořápkových plodů poskytne na vyžádání vedoucí školní jídelny. Osobní schůzka je možná po předchozí domluvě kdykoliv.

Kontakty

Zásady úhrad poplatků v MŠ pro školní rok 2021 – 2022

Pro odhlašování a přihlašování stravy je využíván internetový portál www.strava.cz. Přihlašovací údaje obdržíte začátkem školního roku.

Dítě má na celý měsíc stravu vždy automaticky přihlášenou.

Rodiče hradí za každé dítě měsíčně tyto poplatky:

 • úplata (měsíční poplatek za provoz MŠ) Kč 400,- (od 1. 9. 2021 ji nehradí děti, které k 31.8. dosáhly 5 let věku)
 • stravné (měsíční záloha na stravu) Kč 800,- první platba a dále tak, aby konto strávníka nekleslo pod minimální částku Kč 500,-
 • denní sazba (přesnídávka + oběd + svačina) Kč 38,– (3 – 6let); 40,– (7 let)
 • přesnídávka Kč 9,–/9,–
 • oběd Kč 21,–/22,–
 • svačina Kč 8,–/9,–

Záloha na stravné a úplatu se hradí na účet mateřské školy zálohově měsíčně předem do 15. dne v měsíci. Děti, které neplatí úplatu platí pouze zálohu na stravné.

 • Variabilní symbol: NEUVÁDĚT!!!
  Pro správnou identifikaci platby uvést ve zprávě pro příjemce celé jméno a přijmení dítěte.
 • Účet Mateřské školy u Komerční banky Náchod:
  78 – 8859110217 / 0100

Vyúčtování stravného se provádí dvakrát ročně, vždy k 31. 8. a 28. 2. Přeplatky se vracejí zpět na účet.

Strava v případě nepřítomnosti:

 • Stravu je možné odhlásit, případně znovu přihlásit nejpozději den předem do 13. hodin na www.strava.cz.
 • První den nepřítomnosti má dítě nárok na oběd, kuchařka oběd vydá do čistých jídlonosičů (ne do skleněných nádob) v době od 11.00 do 11.30 hodin.
 • Za další dny neodhlášené stravy v případě nepřítomnosti dítěte ve školce zaplatí rodiče plnou cenu stravného, tj. včetně mzdové a provozní režie, Kč 60,- za den.

Odhlašování je možné nejpozději do 13 hodin předchozího dne.