Školní jídelna

Jídelníček

Pitný režim je po celý den k dispozici čaj/sirup, voda, mléko. V průběhu dopoledne nabídka čerstvého ovoce a zeleniny.
Změna jídelníčku vyhrazena.
Informace o druhu mouky (obiloviny) a skořápkových plodů poskytne na vyžádání vedoucí školní jídelny. Osobní schůzka je možná po předchozí domluvě kdykoliv.

Kontakty

Zásady úhrad poplatků v MŠ pro školní rok 2023 – 2024

Pro odhlašování a přihlašování stravy je využíván internetový portál www.strava.cz. Přihlašovací údaje obdržíte začátkem školního roku.

Dítě má na celý měsíc stravu vždy automaticky přihlášenou.

Rodiče hradí měsíčně za každé dítě tyto poplatky:

 • úplata (měsíční poplatek za provoz MŠ) Kč 400,- (od 1. 9. 2022 ji nehradí děti, které k 31.8. dosáhly 5 let věku)
 • stravné (měsíční záloha na stravu) Kč 1150,- první platba a dále tak, aby konto strávníka nekleslo pod minimální částku Kč 500,-
 • denní sazba (přesnídávka + oběd + svačina) Kč 52,– (3 – 6let) / 57,– (7 let)
 • přesnídávka   Kč 11,–/12,–
 • oběd               Kč 30,–/33,–
 • svačina           Kč 11,–/12,–

Záloha na stravné a úplatu se hradí na účet mateřské školy měsíčně předem do 15. dne v měsíci. Děti, které neplatí úplatu platí pouze zálohu na stravné.

 • Variabilní symbol: NEUVÁDĚT!!!
  Pro správnou identifikaci platby uvést ve zprávě pro příjemce celé jméno a příjmení dítěte.
 • Účet Mateřské školy u Komerční banky Náchod:
  78 – 8859110217 / 0100

Vyúčtování stravného se provádí dvakrát ročně, vždy k 31. 8. a 28. 2. Přeplatky se vracejí zpět na účet.

Strava v případě nepřítomnosti:

 • Stravu je možné odhlásit, případně znovu přihlásit nejpozději den předem do 13.00 hodin na www.strava.cz.
 • První den nepřítomnosti má dítě nárok na oběd. Kuchařka oběd vydá do čistých jídlonosičů (ne do skleněných nádob) v době od 11.00 do 11.30 hodin.
 • Za další dny neodhlášené stravy v případě nepřítomnosti dítěte ve školce zaplatí rodiče plnou cenu stravného, tj. včetně mzdové a provozní režie, Kč 86,- za den.

Odhlašování je možné nejpozději do 13.00 hodin předchozího dne.