Plánované akce Sluníček

PLÁNOVANÉ AKCE NA LEDEN

Pondělí 7.1. Tříkrálová koleda (návštěva stacionáře)

Středa 9.1. Návštěva 1. třídy ZŠ – zhlédnutí připraveného programu

Úterý 15.1. Canisterapie v MŠ od 9. hodin

Středa 23. 1. Zábavné pokusy s paní Netíkovou – od 9 hodin

13 hod. – projekt „Děti čtou dětem“

Úterý 22. 1. Divadelní představení Jak šel Kozlík do světa
v 8,45 hod. v MŠ (příchod do 8,15 na svačinu)

Pátek 25.1. DEN HRAČEK

Středa 30.1. konzultační den pro rodiče