Plánované akce Sluníček

ČERVEN

1. 6. Den dětí na dopravním hřišti od 9:30hod.

4. 6. Zábavné dopoledne v MŠ od 9:00hod.

          – budeme běhat, skákat, házet, tápat, napovídat, přemýšlet…

5. 6. Jak správně čistit zoubky – dopoledne v MŠ

                              – přednáška o čištění, pohádka o zoubku, praktický nácvik

6. 6. Plavecký výcvik – dopoledne

     • jezdí děti co jsou přihlášené

7. 6. Děti čtou dětem ze ZŠ Běloves

13. 6. Plavecký výcvik – dopoledne

                                              – jezdí děti co jsou přihlášené

14. 6. Dopoledne s polskými kamarády

                      – hry na školní zahradě

20. 6. Plavecký výcvik (poslední hodina)– dopoledne

                                                                                    – jezdí děti co jsou přihlášené

21. 6. PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY „malá maturita“ od 14:30 – do 16:00hod.

                   – ve třídě Sluníček nebo na školní zahradě dle počasí

 

– dopolední výlet na Březinku

do 14.6.2018 proběhne vyúčtování za kulturní akce.

 

KVĚTEN

2. 5. Plavecký výcvik – dopoledne

     • jezdí děti co jsou přihlášené

9. 5. Plavecký výcvik – dopoledne

– jezdí děti co jsou přihlášené

10. 5. Jak Uhlíř zkoumal svěrák  – divadlo v Beránku

 • začátek v 8:30 hodin.  Prosím, přiveďte děti do MŠ do 7:00 h.

11. 5. FOCENÍ V MŠ – dopoledních hodinách v MŠ

15. 5. Robotické vysavače v MŠ od 9:00h.

16. 5. Plavecký výcvik – dopoledne

– jezdí děti co jsou přihlášené

17. 5. ZŠ Běloves Interaktivní tabule

17. 5. Děti čtou dětem ze ZŠ Běloves

22. 5. Kinematovlak – Bolek a Lolek 

 • Akce na vlakovém nádraží v Náchodě. Začátek v 9:30 hodin.

23. 5. Plavecký výcvik – dopoledne

     • jezdí děti co jsou přihlášené

24. 5. Výlet do PRAHY

29. 5. Návštěva pracovníka ČSOP v MŠ 

 • beseda o volně žijících živočiších a jejich ochraně.

30. 5. Plavecký výcvik – dopoledne

     • jezdí děti co jsou přihlášené

31. 5. Malá technická univerzita – prožitková akce „Malý stavitel“ – budování staveb z lega od 10:50h.

 

DUBEN

4. 4. Ukázková hodina v ZŠ Běloves od 10:00h.

 5. 4. Malá Čarodějnice v Beránku – dopoledne

 5. 4. Děti ze ZŠ Běloves čtou dětem před odpočinkem

 11. 4. Divadlo Úsměv – Plastožroutí pohádka dopoledne v MŠ

 12. 4. Návštěva knihovny v Náchodě

17. 4. Pásmo pohádek – Kino Vesmír Náchod

18. 4. Začíná PLAVECKÝ VÝCVIK – dopoledne, pro přihlášené děti

 • Příchod dětí do MŠ 7:45 hod.
 • Odjezd autobusu v 8:30 hod.
 • S sebou do batůžku: plavky, ručník, hřeben
 • Děti s dlouhými vlasy ať mají spletené vlasy nebo culík

19. 4. ZŠ Běloves – interaktivní tabule – od 10:00h

25. 4. Plavecký výcvik – dopoledne, pro přihlášené děti

 • Příchod dětí do MŠ 7:45 hod.
 • Odjezd autobusu v 8:30 hod.
 • S sebou do batůžku: plavky, ručník, hřeben
 • Děti s dlouhými vlasy ať mají spletené vlasy nebo culík

26.4. Čarodějnický rej, čarování – dopoledne ve školce

26. 4. ČARODĚJNICKÉ SPANÍ VE ŠKOLCE 

 • odpolední opékání špekáčků s rodiči
 • čarodějnický rej, čarodějnický hry

BŘEZEN

7. 3. Beseda na téma: Jak správně komunikovat s dítětem. Proč děti zlobí? Rizika a pozitiva stylu výchovy. Akce určená pro rodiče proběhne od 16:00 hodin v prostorách MŠ Vítkova

8. 3. Děti ze ZŠ Běloves čtou dětem před odpočinkem

9. 3. Divadlo Úsměv v MŠ – Strojvůdce Josífek

15. 3. ZŠ Běloves – interaktivní tabule – od 10:00h

20. 3. JARNÍ PLES – v Bonatu od 14:00 – 16:00h.

Děti do hotelu dovedou učitelky po odpoledním odpočinku.

Prosíme, připravte dětem společenské oblečení.

Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedli cca v 16:00 hodin v hotelu Bonáto. Děkujeme

27. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA od 15:00h.

29. 3. Den otevřených dveří od 8:00 do 12:00h.

30. 3. Velký pátek – Mateřská škola bude UZAVŘENA

6. 4. Ptačí notičky v Déčku

ÚNOR

12. – 16. 2. Soptíkovo lyžování – odpolední aktivita pro přihlášené děti v lyžařském areálu Olešnice v Orlických horách.

1. 2. Děti ze ZŠ Běloves čtou dětem před odpočinkem

8. 2. Masopustní návštěva z Déčka (zpěv a tanec, výroba masek)

9. 2. Masopustní rej – (převleky – kostýmy), dopoledne v MŠ

19. 2. Divadlo Úsměv v MŠ –Volej 155! Doktor je tu hned

19. – 21. 2. Konzultační schůzky – individuální setkání rodičů a učitelek nad portfoliem dítěte. Dle časového rozpisu na nástěnce u třídy

22. 2. ZŠ Běloves – interaktivní tabule – od 10:00h

22. 2. Školní zralost – beseda s odbornicí z pedagogicko-psychologické poradny. Akci pořádá pro rodiče dětí v předškolním věku ZŠ Běloves. Od 16:00 hodin v prostorách ZŠ 1. Máje

26. 2. – 2. 3. Jarní prázdniny – prázdninový provoz MŠ

7. 3. – Beseda na téma: Jak správně komunikovat s dítětem. Proč děti zlobí? Rizika a pozitiva stylu výchovy. Akce určená pro rodiče proběhne od 16:00 hodin v prostorách MŠ Vítkova

 

LEDEN

5. 1. Tříkrálové koledování – návštěva stacionáře

11.1. ZŠ Běloves – interaktivní tabule – od 10:00h

19. 1. Eskymácké hrátky v Déčku – dopoledne

23. 1. POKUSY S KAPALNÝM DUSÍKEM – ve školce nás navštíví paní Křížová, doktorka z Přírodovědecké fakulty UHK. Ukáže nám zajímavosti ze světa fyziky. Začátek v 9:00 hodin.

další aktivity: vycházka ke krmelci, sáňkování

 

PROSINEC

5. 12. pečení věnečku z kynutého těsta

6. 12. Mikulášská nadílka od 9:00h

– děti mohou přijít v čertovském oblečení (černé nebo červené oblečení + rohy)

7. 12. ZŠ Běloves – interaktivní tabule – od 10:00h

12. 12. Návštěva Mateřské školy v Polsku – dopoledne

14. 12. pečení lineckého cukroví

19. 12. Vánoční besídka od 15:30h

 

 

LISTOPAD

6. 11. Podzimní tvoření s rodiči od 16h.

7. 11. ZUŠ Náchod – výstava „KVĚT“

21. 11. Vánoční fotografování v MŠ

22. 11. DDM Domino – přiveďte děti do 07:30h návrat v 12:00h

28. 11. Divadlo Úsměv – Máša a medvěd

29. 11. Beseda s myslivcem – dopoledne v MŠ

 

 

Plánované akce Sluníček

ŘÍJEN

 • začínají doplňkové aktivity

4.10. Divadlo Úsměv v MŠ – „Kašpárkova škola v přírodě“

začátek v 10:30 hodin.

6.10. Sférické kino – mobilní planetárium

v dopoledních hodinách v Sokolovně v Bělovsi.

13. 10. Kouzelník Reno

od 8:45 hodin v MŠ.

další aktivity na třídě: pečení jablečného koláče, ovocné špízy, opékání brambor, bramborová polévka