Kutílek

Kutílci – Sněhurka a 7 trpaslíků

Kutílci – 24. 10. 2022
Schůzkou nás provázela Sněhurka s trpaslíky. Zopakovali jsme si počty od jedné do sedmi. Povídali jsme si o dobru a zlu, a také o bezpečném odstupu vůči cizím lidem. Sněhurka byla totiž velice důvěřivá, když si vzala od neznáme stařeny otrávené jablko. Pohráli jsme si s češtinou při tvoření zdrobnělin slov. Zajímavé byly pokusy se zrcadlem a další pokusy z oblasti optiky. Děti si vyzkoušely koordinaci při chůzi s lucernou po lavičce. Také hledaly drahokamy ukryté v písku. Nechybělo tvoření, tentokrát to byla lucerna ze sklenice, kterou děti polepily hedvábným papírem. Chválím všechny za samostatnost a děkuji za pomoc přítomným rodičům. 
V pondělí 21. 11. 2022 se sejdeme s další pohádkou.