Naše mateřská škola

Tým zaměstnanců školy

Pedagogičtí pracovníci

 • třída Berušky:

Jana Chmelíková (ředitelka MŠ), Karin Kaválková DiS.

 • třída Koťátka:

Mgr. Zdeňka Kuřová , Soňa Trávníčková DiS.

asistent pedagoga : Radka Lopuszynská Adamírová

       třída Sluníčka:

Bc. Ilona Krejcarová (zástupkyně ředitelky), Romana Jiráská,

Nepedagogičtí pracovníci

 • uklízečky:
  Jana Jandíková, Štefana Libichová
 • kuchařka:
  Petra Špačková
 • vedoucí školní jídelny:
  Lenka Jurigová
 • zaměstnanec provozu odbytu:
 • Lenka Jurigová
 • školní asistent : Mgr. Dana Vítová
 • administrativní a spisový pracovník – Zdeňka Francová
 • údržbář a topič v zimním období:
  Jan Koller

Režim dne ve školce

Rozpis dne v jednotlivých třídách najdete na stránce Režim dne.

Školní jídelna

Jídelníček a další informace o stravování najdete na stránce Školní jídelna.