Dětská jóga

PRVNÍ LEKCE JÓGY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 9. 10. jsme s dětmi cvičily první lekci jógy. Děti se naučily jógový  pozdrav NAMASTÉ. V úvodní části jsme se zahřáli při rozcvičce a dechovým cvičením. Učili jsme se první dech- břišní. Dětem jsem vyprávěla krátký příběh k motivačnímu cvičení POHÁDKA O ŘEPĚ.Děti se při cvičení proměňovaly v jednotlivé postavy osob a zvířátek z pohádky. Cvičení jsem dětem zpestřila jógovými kartami, které budeme používat i v dalších setkáních. Zatím si mají za domácí úkol opakovat správný postup pozic KOČKA A PES HLAVOU DOLŮ.

Děti byly velmi šikovné a aktivně se do cvičení zapojily. Závěrečná relaxace byla pro děti novým prvkem. Všichni jsme se rozloučili jógovým pozdravem, rozdali si omalovánku k příběhu a krátce jsme společně zhodnotili cvičení. Další lekce se bude konat ve středu23.10 ve třídě Berušky.

Těším se na šikovné děti a další společné setkání. Monika