Různé

Mateřská škola nabízí pracovní místo asistent pedagoga k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami na 20 hodin týdně.