Plánované akce Berušek

AKCE NA ZÁŘÍ

· Seznamování se s prostředím mateřské školy

– třída Sluníček a Koťátek, školní kuchyně

· Seznamování se s nejbližším okolím mateřské školy

– vycházka za zvířátky k Bonátu, na dopravní hřiště,

okolo bydliště dětí bydlících v nejbližším okolí

· Vycházka do lesa – sběr přírodnin (šišky, kaštany, žaludy, bukvice) do našeho přírodovědného koutku