Naše mateřská škola

 • Adresa:
  Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304
 • Zřizovatel:
  Město Náchod
 • Právní forma:
  Příspěvková organizace
 • Součásti organizace:
  Mateřská škola a školní jídelna
 • Kapacita:
  88 dětí
 • Školní řád:
 • http://msvitkova.cz/wp-content/uploads/2023/08/Skolni-rad-platny-od-1.-9.-2023.pdf
 • Provoz:
  6.30 – 16.00 hodin
 • Ředitelka mateřské školy:
  Jana Chmelíková
 • Učitelka zastupující ředitelku na pracovišti v době její nepřítomnosti                                                                  Bc. Ilona Krejcarová 
 • Tým zaměstnanců školy

Pedagogičtí pracovníci

 • třída Berušky:

Jana Chmelíková (ředitelka MŠ), Bc. Linda Arnoldová

 • třída Koťátka:

Soňa Trávníčková DiS., Romana Jiráská

asistent pedagoga : Radka Lopuszynská Adamírová

       třída Sluníčka:

Bc. Ilona Krejcarová, Mgr. Zdeňka Kuřová

asistent pedagoga: Zdeňka Bártová

Nepedagogičtí pracovníci

 • uklízečky:
  Jana Jandíková, Štefana Libichová
 • kuchařka:
  Petra Špačková
 • vedoucí školní jídelny:
  Lenka Jurigová
 • zaměstnanec provozu odbytu:
 • Lenka Jurigová
 • školní asistent : Kateřina Kořínková (pracuje ve třídě Berušek)
 • administrativní pracovník : Lenka Jurigová
 • údržbář a topič v zimním období:
  Jan Koller

Režim dne ve školce

Rozpis dne v jednotlivých třídách najdete na stránce Režim dne.

Školní jídelna

Jídelníček a další informace o stravování najdete na stránce Školní jídelna.