Naše mateřská škola

 • Adresa:
  Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304
 • Zřizovatel:
  Město Náchod
 • Právní forma:
  Příspěvková organizace
 • Součásti organizace:
  Mateřská škola a školní jídelna
 • Kapacita:
  88 dětí
 • Školní řád:
  Školní řád doc
 • Provoz:
  6.30 – 16.00 hodin
 • Ředitelka mateřské školy:
  Jana Chmelíková
 • Zástupkyně ředitelky:
  Bc. Ilona Krejcarová
 • Telefon:
  491 427 241 (mateřská škola),
  734 445 777 (ředitelka Jana Chmelíková)
  734 599 477 (zástupkyně ředitelky Bc. Ilona Krejcarová)
 • E-mail:
  ms.vitkova@seznam.cz

Tým zaměstnanců školy

Pedagogičtí pracovníci

 • třída Berušky:

Jana Chmelíková (ředitelka MŠ), Karin Kaválková DiS.

asistent pedagoga : Zdeňka Francová

 • třída Koťátka:

Mgr. Zdeňka Kuřová , Soňa Trávníčková DiS.

asistent pedagoga : Radka Lopuszynská Adamírová

       třída Sluníčka:

Bc. Ilona Krejcarová (zástupkyně ředitelky), Romana Jiráská,

asistent pedagoga : Lenka Jurigová

Nepedagogičtí pracovníci

 • uklízečky:
  Jana Jandíková, Štefana Libichová
 • kuchařka:
  Petra Špačková
 • vedoucí školní jídelny:
  Ilona Vojtěchová
 • zaměstnanec provozu odbytu:
 • Lenka Jurigová
 • školní asistent : Mgr. Dana Vítová
 • administrativní a spisový pracovník – Zdeňka Francová
 • údržbář a topič v zimním období:
  Jan Koller

Režim dne ve školce

Rozpis dne v jednotlivých třídách najdete na stránce Režim dne.

Školní jídelna

Jídelníček a další informace o stravování najdete na stránce Školní jídelna.