Aktuality

♪ Veselé zpívání – vánoční besídka ♪

Krátké vystoupení pro rodiče dětí z Veselého zpívání se bude konat 20. 12. 2023 od 15:30 hodin.

Děti Vám zazpívají, co se naučily a třeba budete moci i trošku zažít, co děti na kroužku dělají za některé hudební činnosti 😉

Můžete přinést drobné občerstvení.

Těšíme se na Vás.

Děti z kroužku