Fotogalerie Berušek – 2017/2018

ŘEMESLA A POVOLÁNÍ

Předposlední květnový týden jsme měli v Beruškách velmi pestrý. Celý týden jsme si povídali o řemeslech a povoláních.  S dětmi jsme i při vycházkách pozorovali různé profese (řidiče, policajty, opraváře, prodavače, zahradníky……)

Děti aktivně vymýšlely různé aktivity k rozšíření her k našemu tématu. Samy si vymyslely výtvarně ztvárnit hasiče a kominíka a příští týden ještě chtějí malovat zahradníka. Naše výtvarná díla si můžete prohlédnout na schodišti před vstupem do Berušek.

V úterý jsme společně došli až na vlakové nádraží, kde také děti hned upozorňovaly, kdo zde pracuje a co dělá. Mimo tyto rozhovory, byl pro nás velkým zážitkem KINEMATOVLAK. Dětem byly promítnuty 4 pohádky “ O víle Amálce“. Děti si odnesly další nové prožitky.

Ve čtvrtek jeli někteří kamarádi na školní výlet do Prahy a aby nám to nebylo líto, domluvili jsme s panem Bubeníčkem zajímavou exkurzy v běloveské hasičské zbrojnici. Pan Bubeníček dětem trpělivě ukázal vše důležité pro práci dobrovolného hasiče. Seznámil děti s oblečením, ukázal nám hasičská auta i jejich vybavení. Ale největším zážitkem bylo stříkání vody na terč. Děti si celé dopoledne užily a vědí, že práce hasiče není jednoduchá. Hlavně si pamatují a pořád opakují, že hasič musí být pořádně silný, aby unesl těžké oblečení a mohl vyběhnout do schodů. Někteří si pamatují i číslo na hasiče. Zkuste si s dětmi společně u fotografií vyprávět a uvidíte jak moc jsou šikovní. Panu Bubeníčkovi velmi děkujeme za krásně prožité dopoledne plné zajímavých informací. Monika, Míša a Jana

Týden plný zážitků Poslední dubnový týden jsme s Beruškami měli velmi pestrý. Ve středu jsme byli na dopoledním výletě na Ekofarmě Bošina ve Vernéřovicích. Zde měla pro děti připraven výukový program velmi příjemná paní Mgr. Lucie Bošinová. Děti měly nejen možnost vidět mnoho domácích, hospodářských zvířátek, mnoho informací se o nich také dozvěděly. Samozřejmě, že se aktivně zapojily do krmení zvířátek a jejich mláďat. Paní Bošinová velmi pěkným přístupem uměla děti nejen správně namotivovat do všech činností, ale také zaujala svým vyprávěním a příběhy o jednotlivých zvířátkách. Pro děti měla připravenou domácí bylinkovou limonádu a děti tak mohly ochutnat zdravé a velmi dobré pití. Po svačině dětem ukázala malinká koťátka a potom děti plnily drobné úkoly. Za každý splněný úkol dostaly drobnou odměnu a výukový sešit. Pokud si budete chtít udělat pěkný výlet za zvířátky, mohu Ekofarmu Bošina plně doporučit. S dětmi děkujeme za velmi zábavné dopoledne plné informací, novinek, úkolů a zajímavostí na farmě Bošina. Ve čtvrtek jsme si v MŠ udělali čarodějnické dopoledne zakončené upálením malé čarodějnice. Paní učitelka Zdena ze třídy Koťátka nám ukázala mnoho zajímavých kouzel a pokusů. Potom jsme se všechny děti z mateřské školy společně s našimi učitelkami sešly u připraveného ohniště a podpálily jsme malou čarodějnici, kterou nám vyrobila Monika s Míšou ze třídy Berušky. Čarodějnici jsme na cestu společně zazpívali a zamávali a hurá mohla odletět. Tak šťastný let MALÁ ČARODĚJKO.