Aktuality

Informace k zahájení školní docházky

Mateřská škola bude otevřena pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
v neměnných skupinách nejvýše do 15 dětí. Děti budou rozděleny do tříd Koťátek a Sluníček..
Jmenný seznam bude vyvěšen na hlavních vstupních dveřích a na dveřích ŠJ, kde bude pro
zachování homogenity využívána bývalá šatna Medvídků a zároveň přímý vstup do třídy
v přízemí.

Informace k zahájení provozu mateřské školy od 12. dubna 2021
Další informace o testování dětí