Aktuality

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,
dle usnesení vlády ČR bude od 1.3. do 19.3.2021 mateřská škola uzavřena. Strava bude dětem
odhlášena a úplata se po tuto dobu nebude hradit. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním bude
na webových stránkách školy připravena tematická nabídka činností v části DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.
Doporučuji průběžně sledovat webové stránky MŠ s dalšími informacemi v sekci AKTUALITY.
27.2.2021, Jana Chmelíková, ředitelka MŠ