Aktuality, Dětská jóga

Druhá lekce jógy

Na druhé lekci jógy se děti seznámily se Skřítkem Štěstíkem. Skřítek s dětmi  cestoval na daleký ostrov, kde společně potkali  různá zvířátka. Děti se při cvičebních pozicích měnily v tygry, hady, myšky, želvy apod.,

Nová výchozí pozice pro děti byla pozice želvy, při které si krásně protahovaly zádové svaly. Se Skřítkem se budeme vydávat na různé výlety i v dalších lekcích. Odměnu za výborné cvičení děti dostaly domů šablonu Štěstíka na tužku. Štěstík by dětem měl pomáhat při vzpomínkách na cviky z našich setkání.

Za domácí úkol mají děti opakovat správný postup pozic KOČKA, PES HLAVOU DOLŮ, ŽELVA, HORA, SLUNÍČKO.

Děti byly velmi šikovné a aktivně se do cvičení zapojily.Na závěr lekce jsme se rozloučili jógovým pozdravem a krátce jsme společně zhodnotili cvičení.

Další lekce se bude konat ve středu 20.11 ve třídě Berušky.Těším se na šikovné děti a další společné setkání. Monika