Kutílek

Ekologická schůzka

Blížil se svátek naší Země (22. 4.). Přemýšleli jsme, co by asi naši modrou planetu potěšilo? Jedno z přání bylo: „Co nejméně odpadků“. Když to lze, tak odpad vytřídit k další recyklaci (již předškolní děti dokázaly pojem recyklace vysvětlit). Praktickou aktivitou si děti vyzkoušely posbírat různé druhy odpadků a zařadit je do správného kontejneru. Proběhlo několik pokusů: podmořská sopka, suchý ubrousek pod hladinou vody a plovoucí kancelářská sponka na hladině vody… Na třech stanovištích mohly děti tvořit dle svého zájmu. Skládat mandaly z přírodnin; navlékat korále z dutých klacíků a novinových ruliček; vytvořit z různých materiálů lodičku, která bude plout po hladině vody. „Naše planeto, přejeme ti dostatek čisté vody, čistý vzduch, co nejméně odpadků, šťastná zvířátka a hodné lidi“.