Kutílek

Kutílci – Velbloud

KUTÍLCI – 5. 1. 2024 – VELBLOUD
První novoroční schůzka Kutílků se věnovala velbloudům. Toto vytrvalé zvíře je pro člověka užitečné především dopravou břemen. Jeho dovedností využili i tři králové. U Sluníček vznikla „velbloudí centra aktivit“. V pokusech se děti snažily naložit a přivázat na zvíře co nejvíce břemen. V matematickém centru děti vystřihovaly a slepovaly jehlan – pyramidu. V centru manipulativa se pokoušely vyskládat na velbloudí hrb co nejvíce dřevěných tyček – balanční hra. Zařazeno bylo i procvičování grafomotoriky, kdy děti obkreslovaly jeden hrb dromedára a dva hrby velblouda dvouhrbého – drabaře. V centru pískovna měly možnost modelovat pouštní duny a pyramidy z kinetického písku. V ateliéru děti pracovaly s vlnou. Vyrobily jednoduchý střapec – podobné dekorace se často umísťují na velbloudí postroje. Děti pracovaly se zaujetím a dařilo se jim.