Kutílek

Kutílci – Šípková Růženka

Kutílci – Šípková Růženka – 22. 5. 2023
… a Růženka usnula na sto let… Po krátké dramatizaci pohádky s prstovými loutkami jsme se pustili do práce. Rozvíjeli jsme své čichové vnímání – rozeznávali jsme různé vůně na papírových růžích. Z krepového papíru si poté každý vyrobil vlastní růži. Další možností bylo tvoření katapultu ze dřevěných špachtlí, lžíce a gumiček. Jako rytíři si děti mohly vyzkoušet svoji přesnost při hodu obručemi na kůl. Seznámili jsme se s chromatografií – na navlhčeném filtračním papíře děti pozorovaly rozkládání složených barev.
Poslední letošní pohádková schůzka se uskuteční v pondělí 5. 6. 2023