Aktuality

Péče o ohrožené děti

Doporučení pro rodiče, jak snížit dopady pandemie na děti

Současná pandemická situace velice ovlivňuje podmínky pro vzdělávání. Zejména pro děti různě znevýhodněné a ohrožené je opakované uzavření škol nebo nemožnost navštěvovat školu z důvodu zdravotního stavu a dlouhodobá sociální izolace velmi riziková.                               Odbor školství ve spolupráci s odborem sociálních věcí krajského úřadu Královéhradeckého kraje vytvořily jednoduchý materiál „Možnosti využití sociálních služeb v kraji pro děti a rodiče nejen v období pandemie“ (viz příloha), který mohou rodiče v případě zájmu využít. Jedná se především o nabídku sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a také Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V materiálu je zároveň odkaz na Katalog sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, kde je možné vyhledat konkrétní službu. Zároveň v případě potřeby je možné se obrátit o pomoc na školská poradenská pracoviště – pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, která jsou i po dobu pandemie v běžném provozu.

Možnosti využití sociálních služeb v kraji nejen v době pandemie (003)